Návrh velkorysé kuchyně byl Michalův velký projekt – navrhl si ji v programu Ikey. Díky Karolínině pomoci se jim ji podařilo dimenzovat tak, aby v ní mohli vařit i současně a navzájem si nepřekáželi. FOTO NORA A JAKUB ČAPRNKOVI

HOME

Reklama