Otevřený šatník ukryjí v blízké budoucnosti za posuvné dveře. Ačkoliv se jim původní řešení líbí, oblečení ráda strhává kočka Růženka. Dveře upraví tak, aby byly svým vzhledem blízké čelu postele. FOTO NORA A JAKUB ČAPRNKOVI

HOME

Reklama