Původní dveře odhalí hned při příchodu celkový charakter bytu. FOTO JURAJ STAROVECKÝ

HOME

Reklama