Když vybíráte televizi, podívejte se i na její zadní stranu – opticky zkontrolujte přítomnost deklarovaných portů, ale i jejich rozmístění a ergonomii. FOTO SAMSUNG

HOME

Reklama