Individuální RD v Jizerských horách je důkazem, že dřevostavba může fungovat i v extrémních podmínkách českých hor. Dům vychází svou základní hmotou z původní architektury jednoduchých chalup se sedlovou střechou. Dalším místním fenoménem je kombinace kamenného soklu a dřevěné horní stavby, které jako by spolu ani nesouvisely. Horní dřevěná kostka je přes spodní kamenný sokl výrazně překonzolována, jako by ji třeba posunula lavina.

HOME

Reklama