U tradičního srubu z kulatiny je potřeba klást velký důraz zejména na splnění všech tepelnětechnických požadavků aktuálně platných norem. FOTO SHUTTERSTOCK

HOME

Reklama