Také v interiéru je jasně patrný sklon střechy. FOTO FILIP ŠLAPAL

HOME

Reklama