Asi nejvýraznějším prvkem této jinak celkem nenápadné vily s funkcionalistickými rysy jsou prosklené zábradlí a stěny bazénu, které na několika místech přerušují, a tak i oživují jednotvárnou bílou hmotu zdiva. FOTO DMAX

HOME

Reklama