Pultové střechy nad oběma částmi domu jsou porostlé skalničkami a vyspádované do zadní části pozemku. Střechy nemají okapy – voda se zadržuje ve vegetačním souvrství a přebytek volně stéká do štěrku po obvodu stavby.

HOME

Reklama