Původní konstrukce garáže je čitelná v pozůstatcích původních zdí s nadezdívkou a v krovu. Prostor působí bezpečně, je skrytý před špatným počasím, a přitom je velkoryse otevřený do zahrady.

HOME

Reklama