Obrácený list. Původní objekty stájí a skladu už patří k minulosti. Dlouhý objekt, který tvořili spolu s domem, byl zakryt hustým porostem zeleně (obrázek dolů). Majitelé chodili do zahrady pěšinkou vedle silnice. Díky radikálním změnám, kterým objekt stájí podlehl úplně a z garáže zůstalo jen torzo (obrázek nahoře), se prostor odlehčil a celá pozornost majitelů je namísto do ulice upřena do sluneční zahrady.

HOME

Reklama