Spolupráce se sluncem. Architekti navrhli co největší jižní prosklení za účelem přímých solárních zisků v zimním období, zatímco na severní fasádě ho výrazně omezili, aby dům zbytečně neochlazovaly.

HOME

Reklama