Kompozice do kříže je výbornou volbou – nejen, že člení dům na soukromou a veřejnou část, ale podobně dělí i zahradu. Původní dům je vlastně bariérou, která „chrání“ soukromou zónu kolem kuchyně a terasy.

HOME

Reklama