Velmi důležitou pro koncepci stavby byla myšlenka dopřát uživatelům nerušený výhled do krajiny. Proto jsou okna zastoupená ve všech výškových úrovních stavby.

HOME

Reklama