Dřevěná fasáda je pravdivým obrazem přírodní podstaty tohoto střídmého domu – jeho stěny tvoří dřevěná sloupková konstrukce s difuzně otevřenou skladbou, izolovaná minerální vlnou.

HOME

Reklama