1 Základová deska Po zaměření pozemku je první prací na staveništi vytyčení samotné stavby včetně výškového osazení. Následuje výkop a betonování základů, poté osazení termobloků a dalších vrstev základové desky (pěnosklo 300 mm, geotextilie, hydroizolace, vrchní krycí mazanina).

HOME

Reklama