3 Nosná konstrukce 1 Pro konstrukci domu byla zvolena technologie masivních dřevěných panelů z křížem lepeného dřeva (CLT). Na stavbu se přivezou jednotlivé prefabrikované stěny, které jsou vyrobeny přesně na základě výkresové dokumentace.

HOME

Reklama