7 Příprava střechy Dalším nezbytným krokem je izolace střešní konstrukce. Ta je zde vložena do panelů Novatop Open Elements s I-nosníky. Následně se vytvoří další vrstva izolace, která je orientována kolmo na předchozí vrstvu izolace. Poslední vrstvou pod střešní krytinu je střešní difuzní fólie.

HOME

Reklama