10 Zateplení fasády minerální vatou Na nosnou konstrukci se kotví I-nosníky určené pro fasádu, do kterých je vložena tepelná minerální izolace ve dvou vrstvách. Kolmo na tyto vrstvy je ještě instalována tepelná izolace v tloušťce 60 mm. Vrstva difuzní fólie je určena pro svislé konstrukce. FOTO PRODESI

HOME

Reklama