Pozemek je zdánlivě nevyužitelná „nudle“, přes kterou teče potok. Dům založili na ocelobetonové pásy z bednicích prvků a ocelobetonovou desku. Základová konstrukce je z vnější strany zateplena polystyrenem XPS o tloušťce 240 mm. Vnitřní skladbu podlahy zateplili podlahovým polystyrenem o celkové tloušťce 250 mm.

HOME

Reklama