Těsnicí pásky zajišťují vzduchotěsnost všech prostupů přes obvodovou nebo střešní konstrukci. Důležité jsou i při montáži oken. Okna jsou předsazená, to znamená zabudovaná na úrovni zateplení tak, aby se eliminovaly tepelné mosty.

HOME

Reklama