Pozor na výšku. Některé typy střech jsou pro zobytnění vhodnější, jiné méně vhodné. Určujícími jsou tvar střechy, konstrukce krovu (množství a umístění trámů a podpůrných prvků), sklon šikmin a výška prostoru pod nimi. Už při úvahách o zobytnění se vám proto hodí rada odborníka.

HOME

Reklama