Montáž okna s PUR pěnou ano, ale vždy překrytou zevnitř i zvenku parotěsnými a paropropustnými membránami

HOME

Reklama