Střešní krov z ručně osekávaných trámů dostal jen zesílenou konstrukci, až na důkladné vyčistění ale zůstal jinak v původním stavu. FOTO OLIVER ANTHOFER/ PATRICIA WEISSKIRCHNER PRO VELUX

HOME

Reklama