Pasivní rodinný dům, první v ČR postavený z jednovrstvého cihelného zdiva vyplněného polystyrenem bez dodatečné tepelné izolace. Obvodové zdivo z cihel HELUZ Family šířky 500 mm opatřené venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2 . K).

HOME

Reklama