Vizualizace projektu energeticky úsporného domu E Singl. Dům je postaven z Ekopanelů (jádro panelu z lisované slámy, opláštěné recyklovaným papírem). Vše bez použití chemických přísad. Tento materiál se vyznačuje vysokou požární odolností, výbornými tepelněakumulačními a zvukověizolačními vlastnostmi). Vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem = 0,18 W/(m2 . K).

HOME

Reklama