Další řady cihel. Další řady cihel se pokládají tak, že se opřou o již položené cihly a spouštějí se po drážkách. Položená cihla se už nenadzvedává ani neposouvá. Spoj je v běžných klimatických podmínkách plnohodnotně zpevněn už do 7 dnů. FOTO HELUZ

HOME

Reklama