Za vhodné ošetřování svislých konstrukcí se považuje ponechání v bednění, nanesení postřiku proti odparu v dostatečném množství, nebo zaplachtování

HOME

Reklama