Spalovací vzduch se do krbu přivádí přes komínový systém. Jeho provoz je tedy nezávislý na vnitřním vzduchu a nekoliduje tak s řízeným větráním s rekuperací. Sekundární vzduch přitom udržuje sklo čisté. www.schiedel.cz

HOME

Reklama