Inovativní vedení spalin. V systému s názvem Double spin, který je patentem české značky Romotop, se spaliny při opouštění topeniště rozdělí na dva proudy, které se pak otáčejí ve speciální kouřové komoře. Rozdělení spalin je důležité pro distribuci tepla k bočním stěnám vložky a pozitivně se projevuje i na plameni, který má tendenci hořet v celé šířce spalovací komory. Díky této konstrukci spalovací a kouřové komory mají krbové vložky široký rozsah takzvaného optimálního výkonu, při kterém se dosahuje ideálního spalování. To je u jiných produktů obvykle v mnohem užším intervalu. Hoření je tedy stabilní při různých dávkách paliva a snadno se udržuje i při topení na nízký výkon. www.romotop.cz

HOME

Reklama