Zalévání podlahy s podlahovým topením cementovým potěrem. Elektrické podlahové vytápění sestává z topných kabelů, rohoží nebo fólií. Pro mokrý proces konstrukce podlahy lze využít první dva jmenované prvky – topné kabely nebo rohože, jejich volba závisí na skladbě podlahy a podlahové krytině. Podlahové topení pak bývá navrženo buď jako akumulační systém s vysokou mírou akumulace – v tomto případě jsou topné rozvody ve 12 až 15 cm silné vrstvě potěru, ovšem tento systém není pro bytovou výstavbu příliš efektivní, a proto se takřka nepoužívá —, nebo poloakumulační soustava, kdy jsou topný kabel nebo rohož umístěny ve vrstvě betonu či anhydritu, silné 6 až 8 cm. Poloakumulační systém kloubí optimální míru tepelné akumulace a současně dostatečnou dynamiku topení. FOTO CEMEX

HOME

Reklama