Pokud pracujete se sekerou, měli byste mít kolem sebe dostatek volného prostoru. Stůjte vždy tak, aby při případném sklouznutí sekera nezasáhla některou z končetin nebo jinou část těla. Při sekání držte sekeru za konec násady. FOTO HUSQVARNA

HOME

Reklama