Záměrně nadrozměrné vzory výšivek dominují kolekci Bandas. Jejich plasticita ještě více utvrzuje tradiční dojem, dýchající materiály zase moderní technologie. FOTO GAN

HOME

Reklama