Jelikož naše bednička měla jednotlivé laťky od sebe příliš vzdálené, použili jsme na vyplnění mezer další tenké laťky. Přišroubovali jsme je a nalakovali.

HOME

Reklama