Zatímco počátkem devadesátých let u nás nastal odklon od užitkové zahrady jako něčeho neestetického a nemoderního, dnes se už se k ní opět pokorně vracíme. FOTO ATELIÉR FLERA

HOME

Reklama