Nastýlání, například slámou, udržuje vlahu déle v půdě. (foto: thinkstock.cz)

HOME

Reklama