Bioodpad tvoří více než třetinu (až 40 %) směsného odpadu, který (nejen) městské domácnosti vyhazují do komunálního odpadu. Přitom organické zbytky nejsou odpadem v pravém slova smyslu. Dá se z nich vytvořit kompost − přírodní hnojivo, které můžete následně využívat v domácnosti či na zahradě. Jeho aplikací do jakékoli půdy či substrátu zvýšíte jejich kvalitu.

HOME

Reklama