Zajímavým a neobvyklým vodním prvkem je přírodní prameniště, které představuje zajímavé stanoviště pro mnoho druhů mokřadních rostlin a obojživelníků. FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ

HOME

Reklama