Vysoké druhy rostlin patří spíše do pozadí, ale mohou vytvořit i zajímavou solitéru. Foto Lucie Peukertová

HOME

Reklama