Poměrně nepříjemné problémy vás čekají při kácení vzrostlých stromů s proschlou korunou, které je třeba kácet odshora pomocí stromolezce. foto Lucie Peukertová

HOME

Reklama