Před kácením si ověřte, zda u kmene nenajdete třeba kovovoý plotový sloupek, mohl by značně ztížit kácení. foto Lucie Peukertová

HOME

Reklama