Slámový hnůj z chléva obohacuje půdu o snadno rozložitelné uhlíkaté a dusíkaté látky, které jsou zdrojem energie, CO2 a přijatelných forem dusíku i ostatních živin. Obsahuje mikroorganismy, které příznivě ovlivňují biologickou půdní činnost. FOTO ISTOCK

HOME

Reklama