Z kopřivy vyrobíte skvělou bylinnou jíchu, kterou pohnojíte plodiny náročné na dusík. foto Lucie Peukertová

HOME

Reklama