7. STOJKY Stavba proběhla rychle. Začali jsme z jednoho boku, nejprve stojky v rozích. Co patka, to jeden průchodný šroub a dva závrtné šrouby. FOTO Ivan Pulchart

HOME

Reklama