Blízkost silnice je mnohdy spojena s hlukem, výskytem zplodin a velkou prašností v létě. FOTO LUCIE PEUKERTOVÁ

HOME

Reklama