Z chodby je pěkně čitelný nepravidelný geometrický tvar bytu, který podtrhují žebra, vedoucí z centrálního sloupu. FOTO BOYSPLAYNICE

HOME

Reklama