Podomítkové baterie zasazené do kamenné desky evokují představu pramene prýštícího ze skály. FOTO ATELIÉR SENAA

HOME

Reklama