Zasklená stěna, která oddělila prostor nové pracovny od denní zóny, byla důležitá z funkčního i estetického hlediska. Cílem ateliéru Hausmaus bylo navrhnout flexibilní dělicí systém, který do koncepce bytu zapadne vizuálně i materiálově. Z několika návrhů si majitelé vybrali černou ocelovou konstrukci, kterou pak dali vyrobit na míru. FOTO LUCIA HÔ-CHI

HOME

Reklama