Spojovací chodba slouží zároveň jako galerie pro sbírku obrazů, kterou manželé vlastní. Obrazy jsou často obměňovány, a tak architekt navrhl k jejich zavěšení systém ocelových lanek. FOTO RUI TEIXEIRA

HOME

Reklama