Stanice Zochova. Protože Miriama pochází ze železničářské rodiny, předsíň věnovala tomuto tématu. Použila tu různé „nádražní motivy“ – lampu, hodiny, náznak oken s ocelovými rámy či „název stanice“. Velkou inspirací byla pro ni i návštěva metra v Budapešti, kde jsou ve stanicích podobné nápisy. FOTO NORA A JAKUB ČAPRNKOVI

HOME

Reklama